Menu strony
Planszoweczka.pl
www.zakupy.linkbaby.pl
Zaproszenia
Zaproszenia ręcznie wycinane - Paper Flower Art, Bogna Trętko

Zaproszenia ślubne: osobiste, indywidualne...

Są dwa podejścia w kwestii zaproszeń. Ma być tanie, bo i tak goście je wyrzucą lub, że ma być ono szczególne, takie jak my, jak nasz ślub. Zaproszenie to pierwszy sygnał, to preludium. Przechowuję wszystkie, jakie dostałam. Jest wśród nich kilka szczególnych, np. od pary artystów, gdzie postać Pani i Pana młodego jest zrobiona z wyciśniętych tubek farb, albo to od siostry z wyciętymi kwiatami konwalii – jej ulubionymi.

Zaproszenia ślubne – co wypada wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada długą tradycję, którą można liczyć aż od Średniowiecza. Oczywisty jest fakt, że ogromna część ludzi wówczas żyjących nie umiała pisać, dlatego też pisane zaproszenia ślubne były przywilejem szlachty.
Pozostałych mieszkańców często informowano ustnie poprzez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej przyszła mężatka zapraszała na zamążpójście i wesele bezpośrednio. Wieloletni monopol klas wyższych w układaniu zaproszeń na ślub sprawił, że współcześnie obowiązują pewne rygorystyczne zasady ich układania.