Terapii
psycholog

U niektórych dzieci można zauważyć trudność z integracją pewnych zmysłów.

Zajęcia z integracji sensorycznej to terapia, mająca na celu – jak wskazuje nazwa - łączenie poszczególnych zmysłów. Podczas terapii terapeuci próbują dostarczyć grupie różnych bodźców w taki sposób, aby mózg mógł je rozpoznać, uporządkować, a w końcu połączyć pojedyncze doznania zmysłowe w pełne funkcje.