Menu strony
Planszoweczka.pl
www.zakupy.linkbaby.pl

Zaproszenia ślubne – co wypada wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń na ślub ma długą tradycję, którą można liczyć aż od Wieków Średnich. Bezdyskusyjny jest fakt, że większość ludzi wówczas żyjących nie umiała pisać, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były przywilejem klas wyższych.
Pozostałych ludzi często powiadamiano ustnie przez gońców i heroldów. W ludowych obyczajach przyszła mężatka zapraszała na zaślubiny i wesele osobiście. Wieloletni monopol szlachty w spisywaniu zaproszeń ślubnych sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne rygorystyczne zasady ich tworzenia.
Twoja-Galeria.eu z Warszawy
Znany jest fakt, iż język francuski przez trzy stulecia (od panowania Króla Słońce) był językiem klas wyższych. Arystokracja wielu krajów posługiwała się nim biegle, tak jak kiedyś językiem łacińskim. Francuski (zobacz kursy francuskiego) wpasował się do wielu dziedzin życia, w tym do kontaktów dyplomatycznych i sztuki pisania listów. Stąd niedziwne jest, że do teraz na zaproszeniu na ślub pisze się na końcu cztery literki: R. S. V. P.. Najczęściej ludzie nie zdają sobie sprawy, cóż ten skrót znaczy i dlaczego się go tam zostawia. Wszystkim dociekliwym rozjaśniam: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Pod należy zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba ma użyć, by zaakceptować lub [BricsCAD] odrzucić zaproszenie.


Więcej artykułów

Zadbajmy się o każdy najdrobniejszy detal naszego dnia ślubu

Tradycje weselne
Jeżeli czytasz ten tekst, to z całą pewnością Ten Dzień jest dopiero przed Tobą i właśnie jesteś na etapie planowania oraz podejmowania związanych z nim decyzji. Tak, to prawda, wesele to długie godziny przygotowań, godziny debat oraz wiara, że nasze uroczystości weselne będą przez długi czas odtwarzane w pamięci przez biesiadników.


Oprócz umieszczenia francuskiego skrótu, powinno się zaproszenia na ślub pisać w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Wielokrotnie jednak lekceważy się tę regułę, używając mniej formalne formy pierwszoosobowe (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych reguł zalicza się również odpowiednie wyprzedzenie - zaproszenia na ślub należy dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą. Należy nie zapomnieć również o bezbłędnej gramatyce, ortografii i zwięzłości informacji. Dobra karta z tekstem powinna być nie za długa i rzeczowa. W kwestii estetyki od lat istnieje trend, by kreację jej powierzać studiom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub może stać się wyjątkowym dziełem sztuki.
19-10-12 07:06:03